बायकोला घ्यायला नवरा बस स्टॅन्ड वर येतो…

Loading...

नमस्कार मंडळी,

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

Joke 1: एकदा एक मुलगी खुप घाई घाई ने कुठेतरी चाललेली असते. एक माणूस तीला विचारतो, “ए पोरि तुझं नाव काय? आणि तू कुठे चालली आहेस इतक्या घाईने? ”
त्या मुलीला इतकी घाई असते की, ती या दोन्ही प्रश्नांची उत्तर एक शब्दात देते. तो शब्द कोणता? उत्तर: शीला… 😂😂😂😂😂😂

Loading...
Ad

Joke 2: एकदा एका बाईचा अपघात होतो आणि ती खूप दुखापत होते….शेवटचे काही क्षण तिच्या जवळ असतात..
अचानकी तिच्या समोर येमदेव येतो आणि तिला बोलतो ….येमदेव: बाई… चला तुमची वेळ संपली आहे.. स्वर्ग तुमची वाट बघतोय… …
बाई: येमदेवा फक्त २ मिनिट थांबा प्लिज…. येमदेव: २ मिनिटात तू करणार तरी काय ग बाई…!!!
बाई: व्हाट्सअँप वर स्टेटस ठेवते Travelling To Swarg….

Joke 3: एकदा मंग्या आणि बंड्या खूप दिवसांनी भेटतात.. दोघे हि खूप कॉमेडी असतात
मंग्या बंड्याला विचारतो.. अरे…!! बंड्या तुला गरम होत तेव्हा तू काय करतोस रे…
बंड्या: मी AC समोर जाऊन बसतो…. मंग्या: आणि खूपच जास्त गरम होत तेव्हा तू काय करतोस…
बंड्या खूप कॉमेडी असतो तो लगेच बोलतो…. मी AC चालू करतो……

Joke 4: मन्या: अरे मी सध्या एक दुकान उघडलं होत…
पिंट्या: अरे वाह भाऊ.. मस्त
मन्या: अरे पण मी आता सध्या जेल मध्ये आहे….
पिंट्या: का रे बाबा काय झालं ?
मन्या: कारण मी दुकान हाथोडी ने उघडले होते….

Loading...
Ad

Joke 5:एकदा एक जलेबी दुकानदार जोर-जोरात ओरडत होता
बटाटे घ्या.. बटाटे घ्या… आपला बंड्या त्या दुकानात जातो आणि त्या दुकानदाराला बोलतो
अरे भाऊ.. जलेबी विकतोय तर बटाटे घ्या.. बटाटे घ्या… असं का बोलतोय?
दुकानदार: अबे चूप साल्या.. नाही तर माश्या येऊन जातील…

Joke 6:“माँ अपने तोतले बेटे से बोली: बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहां बोलना मत, वरना ये लोग भी मना कर देंगे।
बेटा: थीत है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला,”दलम है दलम है। . . . . .
लड़की तुरंत बोली, “ओये फूत माल फूत माल। 😂😂😂😂

Joke 7: एकदा मुलगा आपल्या आई वडिलांना घेऊन हॉटेल मध्ये जेवायला जातो
हॉटेल मध्ये एक माणूस सिगारेट पीत असतो… थोड्या वेळ वाट बघितल्यावर सुद्धा तो सिगारेट पितच होता
मुलगा त्या माणसाजवळ गेला आणि बोलला.. तुम्ही सिगारेट बाहेर जाऊन प्या.. इथे माझे आई वडील आहे….
माणूस: मग काय झालं रे…. मुलगा: नाही तरी पण तुम्ही बाहेर जाऊन सिगारेट प्या…
माणूस: अरे पण प्रॉब्लेम काय आहे… मुलगा: साल्या तुला बघून माझा पण सिगारेट पिण्याचा मूड होतोय पण सोबत आई वडील आहे.. 😂😂😂😂

Loading...
Ad

Joke 8:एकदा पिंट्या विमानातून प्रवास करत असतो ….. पिंट्या सारखा एअर होस्टेस ला बघत बसतो
एअर होस्टेस जवळ येते आणि त्याला बोलते , ”लाज नाही वाटत सारखं बघत बसला आहे ”
पिंट्या: अहो नाही तुमचा चेहरा माझ्या बायको सारखा आहे म्हणून बघत बसलो आहे ….
एअर होस्टेस त्याच्या जोरात कानाखाली मारते…
पिंट्या: कमाल आहे तुमचे गुण पण माझ्या बायको सारखेच आहे… 😂😂😂

Joke 8:नवऱ्याची बायको खूप दिवसापासून माहेरी गेलेली असते पण ती अचानक माहेराहून परत आली.
नवरा दरवाजा उघडतो आणि जोर-जोरात हसायला लागतो….
बायको विचारते, ‘अहो तुम्ही का हसताय?’
नवरा म्हणतो, ‘अगं ते गुरुजींनी शाळेत असताना सांगितलेलं आहे की संकटांचा सामना हसत-हसत करा’
सर्व संकट दूर होतात 😂😂😂

Joke 9: पिंकीला १० वर्षानंतर समजले कि तिचा नवरा बा य ल्या आहे आणि त्याचा सा मान प्लास्टिकचा आहे….
पिंकी- तुम्ही माझा विश्वास घा त केला…मला फसवले आहे…
नवरा- हि गोष्ट वाढवू नको.. पिंकी- का नको वाढवू?
नवरा- कारण इतके वर्ष मी तुला कधी विचारलं का चिंटू आणि मिंटू
प्लास्टिकचा सा मा न वापरून कसं काय जन्माला आले… बायको डायरेक्ट शांत… 😂😂😂

विनोद १०- लग्नाच्या पाहिल्या रात्री सर्व झाल्यानंतर नवरा बायकोला विचारतो
नवरा- जानू तुला काही त्रास नाही झाला…
बायको जोर जोरात हसतो….नवरा- काय झालं ग…
बायको – अहो मी दहावीला होते तेव्हा एकदा झाला होता त्रास त्यानंतर कधीच नाही 😂😂😂😂 नवरा बेशुद्ध

विनोद ११- बायको सकाळी खुश होऊन नवऱ्याला बोलते…….बायको- अहो काल रात्री अंधाऱ्यात खूप मज्जा आली…
नवरा- अगं पण मी घरी सकाळी आलो…?? बायको- च्यायला मग रात्री मी कोणासोबत केले?
अचानक माघून.. आवाज आला, दादा काय म्हणतोस… नवरा- अरे पिंट्या कधी आलास रे…
पिंट्या- दादा काल रात्रीच गावावरून परत आलो… बायको बेशुद्ध… 😜😜😜😜

विनोद 12- एक २३ वर्षाची पिंकी प्रे ग्नंट झाल्याच तिच्या आईला कळलं… आई (रागाने ओरडते)- “काय ग ए भ वाने? लाज नाही वाटत?
कुणाचं पाप पोटात घेऊन फिरतेय? पिंकी जोरात हसायला लागली… आई- कोण झ वाडा कुत्रा होता तो? बोलव त्या कु त्र्याला…!!
अर्ध्या तासाने… त्या घरासमोर एक 🚗रोल्स रॉइस येउन खांबते.. अन् त्यातुन एक महागडा 👔सुट घातलेला 👨🏻माणुस उतरतो..
माणुस : “खर तर ही चुक माफी मागण्या लायक नाही! पण तरीही मला माफ करा.. कारण मी तिच्याशी लग्न करु शकत नाही..

पण.. मी तुम्हाला शब्द देतो जर 👧🏻मुुलगी झाली…….तर मी तिला २ शॉपिंग मॉल, एक बंगला, आणि २ करोड रुपये देइन..
जर मुलगा झाला…..तर त्याला २ कारखाने आणि ५ करोड रुपये देइन.. पण.. चुकुन जर मिसकेरेज (बाळ पडलं) झालं.. तर मि काय करु??
आई : नाही आहो.. तसं कशाला बोलताय.. तसं झालंच तर झ वा तिला परत.!!

विनोद 13- एकदा बायको खुश होऊन नवऱ्याला सांगते…
बायको- अहो ऐका ना… उद्या माझी आई येतेय…
नवरा तोंड उतरून बायकोला विचारतो… नवरा- अगं तुझे पप्पा पण येताय का?
बायको- नाही… पण का विचारता आहेत?
नवरा- अगं बाई काही नाही आले असते तर मला स्वयंपाकात मदत झाली असती 😂🤣😂😂😂😂

विनोद 14- माहेरून परत आलेल्या बायकोला घ्यायला नवरा बस स्टॅन्ड वर येतो…
बायको नवऱ्याला संतापात बोलते… बायको- अहो जरा बाजूला बघा तिचा नवरा
तिच्याशी किती प्रेमाने बोलतोय….आणि तुमचं तोंड नेहमी उतरलेले…
नवरा जोरात हसायला लागतो… नवरा- अगं वेडे तो बायकोला माहेरी सोडायला आलाय घ्यायला नाही…

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) –आठ तोंड, जीभ नाही तरी सुंदर गाणे गायी ????