बायको ने भयंकर अपमान केला…

पुन्हा एकदा…

आमच्या वेब पोर्टलमध्ये आपले स्वागत आहे! आम्ही काही मजेदार विनोद तुमच्यासाठी आणले आहेत! विनोदांनी नेहमीच आपल्या सर्वांचे मनोरंजन आणि आनंदी वातावरण निर्माण केले आहे, कारण जेव्हा-जेव्हा काही ना काही चर्चा करत असतो मग ती मित्रां बरोबर असो वा कुटुंबाबरोबर तेव्हा असे एक वाक्य आहे जे आपल्याला हसवल्याशिवाय राहू देत नाही ते म्हणजे विनोद ! त्यामुळेच आम्ही तुमचे मनोरंजन करण्यासाठी मजेदार विनोद घेऊन आलो आहोत. चला तर मग विनोदांची शाळा सुरु करू आणि खूप खूप हसुया –

विनोद 1 – रात्री नवरा बायको वर चढ😛तो। ती हसते ।।
परत चढ😛तो, ती परत हसते ।।
नवरा (चिडून)- हसायला काय झालं?
बायको : कपाटाच्या आरश्यात ना… तुमचा बो😛चा दिसतोय🤣😛🤣😛🤣

विनोद 2 – पक्या: अरे दिनेश तू इथे वडापाव का विकतो आहे ??
गेल्या वर्षीच तू तर १st क्लास पदवीधर झालास ना ??
दिनेश: अरे पक्या हळू बोल ना..
अरे माझे सोड जो वडापाव आणि भज्या तळत आहे ना
तो तर engineer आहे… 😆😛😅😂😂😂

विनोद 3 – गर्लफ्रेंड पाणीपुरी खात असते आणि बायफ्रेन्ड तिच्याकडे एकटक बघत असतो
गर्लफ्रेंड – इतका काय बघतोय जणू माझ्याकडे
बायफ्रेन्ड – B😛C😛 आता बरोबर तोंड उघडत😆😛😅😂😂😂

विनोद 4 – जंगलात एक शिकारी मू😛ठ मा😛रत उभा होता
ते बघून वाघ पळत सुटतो… आणि सांगल्याना सांगतो….
“पळा पळा .. काय खार नाय आपलं…
नवीन शिकारी आलाय छोटी बंदूक ५० – ६० वेळा लोड करताना बघितलाय मी…”😆😛😅😂

विनोद 5 – सासू : सुनबाई, गरो😛दर असतानां मी जे काही खाल्लं होत
ते सगळं आज माझ्या मुलाला आवडत.
सून : ते ठीक आहे हो आई, पण तुम्ही निदान
सिगा😛रेट आणि दा😛रू टाळायला हवी होती.😆😛😅😂😂😂

विनोद 6 – आज बायकोने किचेन मध्ये स्पेशल “खीर” बनवायला शिकवली.
मी म्हटलं आता “गुरु दक्षिणा” माग,
बायको म्हणाली शेजारणीला माझ्यासमोर “ताई” म्हणा😆😛😅😂😂😂

विनोद 7 – आकाश – भाऊ आज OYO ला गेलतो फुल्ल मज्जा २ तास
गौरव – भा😆ड्या कुणासोबत गेलतास पण तू?
आकाश – एकटा गेलतो भाऊ, कोण अडवायला नाय, काय नाय,
फुल्ल २ तास हल😆वला…B😆C😆 सिंगलच मर😆तू😆😛😅😂😂😂

विनोद 8 – चिंगी : चम्प्या महाराज !!!
मला भविष्य बघायला शिकवा ना…
चम्प्या : ठीक आहे !! डोळे बंद कर आणि शांत बस !!!
चिंगी : नको… तुम्ही माझे दा😅😅बाल…
चम्प्या : बघ…😅😅😅 शिकली भविष्य बघायला😆😛😅😂😂😂

विनोद 9- पप्पूच्या बायको भयंकर अप मान केला
बायको- अहो समजा तुमच्या कडे ३० मिनिट आहेत.. नंतर तुम्ही मर णा र तर तुम्ही काय कराल?
पप्पू- मी मस्त से :O क्स करेल…
बायको (लाजते) – अहो आणि बाकीचे २८ मिनिटं काय करणार… ज्याला समजला त्यांनीच हसा

पुन्हा एकदा आमच्या वेब पोर्टलमध्ये आपले स्वागत आहे! आम्ही काही मजेदार विनोद तुमच्यासाठी आणले आहेत! विनोदांनी नेहमीच आपल्या सर्वांचे मनोरंजन आणि आनंदी वातावरण निर्माण केले आहे, कारण जेव्हा-जेव्हा काही ना काही चर्चा करत असतो मग ती मित्रां बरोबर असो वा कुटुंबाबरोबर तेव्हा असे एक वाक्य आहे जे आपल्याला हसवल्याशिवाय राहू देत नाही ते म्हणजे विनोद ! त्यामुळेच आम्ही तुमचे मनोरंजन करण्यासाठी मजेदार विनोद घेऊन आलो आहोत. चला तर मग विनोदांची शाळा सुरु करू आणि खूप खूप हसुया –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *