चा’वट पिंकी रडत असते…

नमस्कार मंडळी…!!

आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात आपण आपल्या मनोरंजनावर खूप दुर्लक्ष्य करतो. सकाळी उठल्यापासून झोपे पर्यंत आपण फक्त कामात लक्ष्य देतो स्वतःच्या शरीराची काळजी आपण करताच नाही. शरीराला काय लागते ह्या कडे आपण दुर्लक्ष्य करतो. आपले मन देखील ह्या कारणामुळे अस्वस्थ होते व त्यामुळे आपल्याला अनेक आजार ग्रासतात. असे म्हटले जाते कि हसणे हे आपल्या शरीरासाठी एक अमृताचे काम करते…..

जोक १- रेशमा आणि शीला दोघी गप्पा मा रत असतात…
रेशमा- शीला, तुझा नवरा रात्री वेळेवर घरी कस काय येतो?
शीला लाजते आणि हसते….. रेशमा- सांग ना ग ?
शीला- अगं मी रात्री रोज नियम केला आहे
बरोबर ९ वाजता गपागप कार्यक्रम चालू होईल…
नवरा घरी येऊ किंवा नको येऊ….

जोक २- हसवणारे विनोद।।। एकदा आपल्या चिंगी आणि चंप्याची परीक्षा असते आणि नवल म्हणजे दोघांचा
परीक्षेचा नंबर जवळ जवळ येतो ….. चिंगीने अभ्यास केलेला नसतो म्हणून ती चम्प्याला सारखी सारखी विचारत असते…..
चिंगी चंप्याला: अरे चम्प्या मला ५ वा प्रश्न दाखव ना प्लिज? (चम्प्या खूप विचार करून……) चंप्या: का तुझ्या प्रश्नपत्रिकेत
छापला नाही का..?? 😀😀😀

जोक ३- एकदा आपला सोन्या तब्बल 12 वर्षानंतर जे लमधुन सुटला आणि घराच्या वाटेवर निघाला….. आपले
मळके कपड़े आणि खूप थकलेल्या अवस्थेत तो कसा बसा त्याच्या घरी पोहचला आणि घरात पोचताच त्याची बायको
त्याच्या वर जोरात ओरडली आणि म्हणाली “कुठे होता तुम्ही एवढा वेळ ? तुमची सु टका 2 तासा पुर्वी झाली ना ?”
तो माणूस परत जेलमधे पळून गेला.😐😀😀

जोक ४- एकदा आपले मास्तर बंड्याला प्रश्न विचारतात….. मास्तर:- बोल बंड्या बि रबल कोण होता ?
बंडू:- शप्पथ नाही माहित गुरुजी ? मास्तर:- गधड्या जर अभ्यास केला असता तर तुला नक्की माहित पडल असत…..
(बंडू पण जोशात मास्तरांना विचारतो) बंडू :-गुरुजी तुम्हाला माहित आहे का? सुभाष, मंगेश आणि नितीन कोण आहेत ते?…..
मास्तर:- मला नाही माहित बंड्या कोण आहेत हे ? बंडू :- कस माहित पडणार मास्टरड्या ? स्वताच्या पोरीवर लक्ष्य ठेवल
असत तर माहित पडल असत…..😐😀😀

कोड- हुशार लोक इकडे या • एका मुलीने एका मुलाला लिफ्ट दिली गाडीत बसल्यावर मुलाने त्या मुलीला तिचे नाव विचारले
तेव्हा ती मुलगी म्हणाली कि माझ्या गाडीच्या नंबरमध्येच माझ नाव आहे तिच्या गाडीचा नंबर होता •[WV733N]•
मग आता सांगा बर कि त्या मुलीच नाव काय होत??? सर्वांनी उत्तर नक्की कंमेंट करा

जोक ५- पप्पू शाळेतील खूप चा वट मुलगा असतो…
पप्पू- गुरुजी एक प्रश्न विचारू? मारणार तर नाही ना ?
गुरुजी- नाही बाळा, विचार.. !!
पप्पू- गुरुजी जर मी गां डीचा फोटो काढला
आणि त्याला झूम केले तर आधी PIXEL फाटेल कि गां ड….
गुरुजी ने पप्पू या कु त्र्या सारखा धुतला… 🤣😃😃

जोक ६- पप्पू : मम्मी काल पप्पा कामवालीला सोफ्यावर झोपवून काय करत होते माहित आहे का तुला?
मम्मी : आता नको सांगू..! रात्री पप्पा तेव्हा आपण बोलू रात्री पप्पा आल्यावर
मम्मी : पप्पू आता सांग काय झालं? 😃🤣🤣😃
पप्पू : पप्पा आपल्या कामवालीला सोफ्यावर झोपवून जे शर्मा अंकल तुझ्या बरोबर करतात ना ते करत होते…!!!!

जोक ७- गण्या घराचा दरवाजा काढून बाजारात घेऊन चालला असतो…..एका व्यक्तीने त्याला विचारले : दरवाजा विकायचा आहे का ?
गण्या : नाय ओ, चावी हरवलीये….कुलूप तोडायच आहे . (हसु नका… जोक अजुन बाकी आहे)
त्या व्यक्तीने परत विचारले : घरात चो र घु सले तर..? गण्या : घरात कसा जाणार दरवाजा तर माझ्या जवळ आहे ना….

जोक ८- निळू भाऊ बाजूवाली बाईची कि स घेत होते….
अचानक त्यांची बायको आली आणि बोलली
बायको- ला ज नाही वाटत असं करतांना …
निळू भाऊ (हुशार असतो) – अगं वेडी तुला बोललो होतो ना कि
तुझ्या बद्दल जे वाईट बोलतील त्यांचं तोंड मी बंद करेल….😪😃🤣

जोक ९- एकदा सा सु बाई सु नबाईशी भांडण करत असते
सा सुबाई- मला नातू पाहिजे होता उगाच नातं झाली..
सु नबाईच लगेच डोकं फिरते
सु नबाई- ये बाई.. तुझ्या मुलाच्या भरवश्यावर राहिले असते
तर नातं (मुलगी) पण झाली नसती… ज्याला सम जला त्यांनीच ह सा… 😪😃🤣

विनोद 10- पिंकी छोटी पँ ट घालून पिंट्याला भेटायला आली….
पिंट्या- अगं बाई एवढी छोटी पँ ट का घालून आली…
आई ओरडली नाही का… पिंकी जोरात हसून सांगते
पिंकी- अरे आई… ओरडली ना म्हणाली कि , ” ह्या वेळेस जाऊ देते
पण पुढच्या वेळेस माझी छोटी पँ ट नको घालू ” पिंट्या बे शुद्ध

विनोद 11- एकदा चिंटू पळत-पळत जाऊन बस मध्ये चढतो…
बसमध्ये ड्राइवरला चिंटू शिव्या द्यायला लागतो…
ड्राइवर- काय झालं रे ? चिंटू- बस तुझी आई आहे का?
बहीण आहे का? बायको आहे का? ड्राइवर- नाही रे…
चिंटू- मग साल्या… रोज बस वर चढू का देत नाही….

विनोद 12- एकदा रात्री नवरा बायको झ वतांना खूप मज्जा करत होते…
अचानक त्यांच्या लहान मुलाला जाग आली…
वडील- अरे बाळा झोप, सकाळी शाळेत जायचं आहे…
आई- झोप बाळा, सकाळी लवकर उठायचं आहे….
लहान मुलगा संतापात ओरडतो…
मुलगा- अहो बाबा, झोप कशी येणार आईचा किती गोंगाट आहे…😂😂🤣🤣

विनोद 13- लग्नाच्या आधी पिंकी आईला जाऊन विचारते…
पिंकी- आई सुहा गरात्रीच्या दिवशी से क्स करताना बाईला जास्त मज्जायेते का नवऱ्याला….
आई हसायला लागते… पिंकी- काय झालं ग आई?
आई- अरे बाळा तू जेव्हा कान बोटाने खाजवते तेव्हा बोटाला जास्त मज्जा येते की कानाला 🤣🤣🤣🤣
पिंकी- समजले आई 😂😂😂😂😂😂

विनोद 14- सोन्या एकदा डॉक्टर कडे येऊन सांगतो…
सोन्या- डॉक्टर खुप कमजोरी आली आहे…
डॉक्टर- दूध दाबून पीत जा… सोन्या हसायला लागतो…
सोन्या- अहो डॉक्टर दूध तर खूप पितो मी पण ती दाबू देत नाही….
डॉक्टर बे शुद्ध 😂😂🤣🤣

विनोद 15 – चा वट पिंकी तिच्या मैत्रिणीला जाऊन सांगते…
पिंकी- अगं मी प्रे ग्नंट आहे आई पप्पांन समोर कस तोंड उघडू….
मैत्रीण जोरात हसते… मैत्रीण- अगं अगदी सोप्प आहे, जस बॉयफ्रेंड समोर लगेच पाय उघडले,
तसच आई पप्पांन समोर तोंड उघड….. 😂😂😂😂😂😂

मराठी कोडे सोडवा – ( उत्तर कंमेंट करा) दिवसा ढवळया मक्काम करूनी, बाहेर पडतो रातीला,
असा कोणता फिरे प्रवासी, दिवा बांधुन पाठीला….???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *