लग्ना’ची पहिली रा’त्र असते…

Loading...

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

विनोद १- एक प्रवासी बसमधून प्रवास करताना समोरच्या प्रवाशाकडे बघून हसला.
समोरच्या प्रवाशाने हसण्याचे कारण विचारताच पहिल्या प्रवाशाने सांगितले की, ‘‘एक मिशा सोडल्या तर तू अगदी
माझ्या बायकोसारखा दिसतोस.’’ त्यावर दुसरा प्रवासी चिडून म्हणाला, ‘‘पण मला
मिशा नाहीयेत.’’ त्यावर पहिला प्रवासी हसून म्हणाला, ‘‘पण माझ्या बायकोला आहेत ना.’’

Loading...
Ad

विनोद २- ह्या वेळेस मण्या ने अख्खं के मेस्टी , फि ज़ि क्स हालवून टाकलं..
या प्रश्नावर सर्व सायं टिस्ट ने हात पन जोडले आहेत..
प्रश्न : असं कोनतं लिक्विड आहे जे गरम केल्यानंतर सॉ लिड बनतं ??
मन्याच उत्तर : बेसनाचे भजे….

विनोद ३- एक दा रुडा झूलत झूलत घरी चालला होता.. अचानका मध्येच थांबला.. त्याच काय झाल… त्याच्या मागे-मागे दोन
मुली आपआपसात कोणत्या तरी कारणावरुन भांडत होत्या.. पहिली मुलगी-‘देव’ करो अन तुझ लग्न या ‘बेव ड्याशी’ होऊ…?
दूसरी मुलगी-नाही..’देव’ करो अन तुझच लग्न होवो..??
दा रुडा- मी काय करु थांबू का जाऊ??

विनोद ४- काल उसाच्या गाड्यावर रस पिताना
He ar t – A tt ack ने म रता-म र ता वाचलो
जेव्हा एक पोरगी “इम्प्रे शन” मार ण्यासाठी इंग्रजी मध्ये बोलली
प्लिज गिव मि बारिक मिठ..

Loading...
Ad

विनोद ५- इंग्लिशचा तास चालू असतो,,
गण्या : सर तं बाखू ला Eng मधी काय मनातात
सर : तं बाखू च म्हणतात. पण तु का विचारतोस,
गण्या : काय नाय व उदया कुठ अमेरिकेला शिकायला गेलो तर मागायला तरास नको आपल माहित आसल्याल बर !

विनोद ६- मुलगा : आई मी मित्राकडे खेळायला जाऊ?
आई : बाबांना विचार…..मुलगा : बाबा मी मित्राकडे खेळायला जाऊ?
बाबा : आईला विचार….मुलगा : च्या यला, हे घर आहे की तला ठ्या च ऑ फिस….!!

विनोद ७- ३ सर दार पिकनिकला जातात. तिथे गेल्यानंतर आठवते की पेप्सी घरीच राहिली. असे ठरते की सर्वात छोट्या सर दारने घेऊन यावे.
छोटा स रदार : “पण माझी एक शर्त आहे. मी परत येई पर्यंत तुम्ही दोघे सामोसे खाणार नाही.” दोघे कबूल करतात. एक दिवस झाला…..
दोन दिवस झाले … चार दिवस झाले तरी छोटा सर दार परत येत नाही. मग दोघे विचार करतात की आता सामोसे खाउन घ्यावेत. जसे दोघांनी सामोसे उचलले…
छोटा सर दार झाडाच्या पाठीमागून येतो.. ” तुम्ही असे करणार असाल तर मी जाणारच नाही !!!

Loading...
Ad

विनोद ८- एक दा रु ड्या लटपटत बसमध्ये चढला आणि सा धूजवळ जाऊन बसला.
तो सा धू दु:खी स्वरात त्याला म्हणाला, “बाळ, तुला ठाऊक नाही की, तू सरळ नर कात जात आहेस.”
हे ऐकून तो दा रु ड्या उठला आणि जोराने ओरडला, “ड्राय व्हर, बस थांबव. मी चुकीच्या बस मध्ये चढलोय.”

विनोद ९- मुलगा : बाबा, टीचरनी उद्या शाळेत कु ल्फी घेऊन यायला सांगितलंय…
बाबा : अरे पण कशी नेणार? शाळेत जाईपर्यंत ती वितळून जाईल. तुझ्या टीचर आपल्या घराजवळच राहतात; मी नेऊन देईन.
सकाळी टीचरच्या घरी…. बाबा : नमस्कार टीचर. ही घ्या. तुमच्यासाठी गारेगार कुल्फी आणलीये.
टीचर : कुल्फी? ती कशाबद्दल? बाबा : तुम्ही शाळेत घेऊन यायला सांगितली असा मुलाने निरोप दिला मला; पण तो लहान आहे आणि कुल्फी वितळली असती म्हणून मी स्वतःच घेऊन आलोय …
टीचर : तुमचा मुलगा लहान आहे हे मलाही माहीत आहे. पण तो तोतला आहे, हे तुम्हाला ही माहीत असायला हवं; मी त्याला कुल्फी नाही, स्कूल फी आणायला सांगितली होती !

विनोद १०- एक १२ वर्षाचा मुलगा एका सुंदर बाईला बघून म्हणाला
वाह ! काय ग रम भ ट्टी आहे
बाई हसली आणि लगेच बोलली
हि भ ट्टी फक्त मक्याच्या कणसासाठी आहे, भुईमुगाच्या शेंगासाठी नाही
वि नो द ज्या ला समजला त्यांनीच हसा

विनोद ११- एक बा ई डॉ क्टरकडे जाते आणि झोपते
डॉक्टर- बाई जोरात श्वास घ्या… बाई जोरात श्वा स घेते
डॉक्टर- अजून लांब श्वास घ्या.. अजून थोडा लांब..
इतक्यात आवाज आला खटाक… डॉक्टर- अरे बाप रे ! हा ड तुटले वाटत…
बाई- मे ल्या हाड नाही -ब्रा- चा हु क तुट ला… तुझ्या लांब श्वासामुळे…

विनोद 12- एक बा ई बाथरूम मध्ये अं घोळ करत होती…
लहान चा वट मुलगा काकूंची पपई बघून बोलला…
मुलगा- काकू हे काय आहे? काकू एकदम घाबरता….काकू- अरे ही….पपई आहे..
मुलगा- अहो काकू पपईला काय झालं… काकू- अरे काकांनी चा कू मा रला माझ्या पपई ला….
मुलगा- अहो काका वेडेच आहेत, कोणी पु # च्ची वर चा कू मा रत का .. का कू बे शुद्ध 😂🤣🤣

विनोद 13- एकदा 80 वर्षांचा म्हातारा मेडिकल वर जातो… म्हातारा- अगं बाई वाय-ग्राच्या 10 गोळ्या द्या…
मेडिकल वाली बाई- अहो ह्या वयात ह्या गोळ्या चांगल्या नसतात…
म्हातारा जोर जोरात हसतो… म्हातारा – अरे ह्या गोळ्या माझ्या साठी नाही माझ्या वडिलांसाठी आहेत…
मला तर 2 कंड-मच पाकीट दे… मेडिकल वाली बाई बेशुद्ध 😂😂😂😂

विनोद 14- एक सुंदर चा वट सुनबाई बाळाला दूध पाजत असतें…
बाळ काही दूध पीत नाही… सुनबाई बाळाला मारायला लागते
सासूबाई- काय ग भवाने, कश्याला मारतेय नातूला?
सुनबाई- बघा ना सासूबाई सर्व गावं मरतय तोंड लावायला आणि हा भाड्या दूध पीत नाहीय 😂😂😂😂😂 सासूबाई बेशुद्ध

विनोद 15- मुलगा आणि मुलगी हॉटेलच्या रूम वर जातात…
रूम वर येताच मुलगा लगेच त्याची पँट काढतो…
मुलगी त्याला बघून बोलते…..मुलगी- जानू Prote ction कुठेय?
मुलगा- तुला आज सरप्राईझ देतो… मुलगी- आबे साल्या मग 9 महिन्यांनंतर जेव्हा मी तुला सरप्राईझ देईल
तेव्हा ल🤣 व ड्या सारख तोंड नको करजो 👌🏽😂😂😂😂😂

विनोद 16 – नवरा बायकोची लग्नाची पहिली रात्र असते…
नवरा बायकोला 25000 रु. गिफ्ट म्हणून देतो…
बायको बघून घाबरते… बायको- अरे बापरे इतके पैसे…
अहो पूर्ण फॅमिली सुहाग रात्र करायला येणार आहे का???
नवरा बेडवर बे शुद्ध 😂😂😂 (ज्याला समजला त्यांनी हसा)

मराठी कोडे सोडवा (पटकन उत्तर कंमेंट करा) – दोन अक्षरात सामावले माझे नाव…मस्तक झाकणे आपले माझे काम….ओळखा पाहू मी आहे कोण???