एक मुलगा मुलीला विचारतो…

Loading...

नमस्कार मंडळी…!!

आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात आपण आपल्या मनोरंजनावर खूप दुर्लक्ष्य करतो. सकाळी उठल्यापासून झोपे पर्यंत आपण फक्त कामात लक्ष्य देतो स्वतःच्या शरीराची काळजी आपण करताच नाही. शरीराला काय लागते ह्या कडे आपण दुर्लक्ष्य करतो. आपले मन देखील ह्या कारणामुळे अस्वस्थ होते व त्यामुळे आपल्याला अनेक आजार ग्रासतात. असे म्हटले जाते कि हसणे हे आपल्या शरीरासाठी एक अमृताचे काम करते. डॉकटर देखील बऱ्याच रुग्णांना आनंदित राहण्याचा म्हणजे हसून खेळून राहण्याचा सल्ला देतात.जर हसणे हे आपल्या शरीरासाठी एवढे महत्वाचे आहे तर मग आपण दररोज हसले पाहिजे व आपले व इतरांचे देखील मनोरंजन केले पाहिजे. हसण्यासाठी आपण अनेक माध्यमांचा वापर करतो कोणी चित्रपट बघून आनंदित होतो तर कोणी हास्य मालिका बघून हसत असतो. तर कोणी विनोद वाचून पोट दुखेपर्यंत हसत असतो. म्हणून आम्ही तुमचं हसण्याचं काम जरा सोप्प करून दिले आहे कारण आम्ही नियमित तुमच्यासाठी नवनवीन मराठी विनोद घेऊन येत आहोत ते विनोद वाचून तुम्ही खूप हसणार याची आम्हाला खात्री आहे. चला तर मग सुरु करूया हास्याच्या आपल्या गाडीला-

विनोद १ – गण्या – आमचं बाबा तर इतकं तिखाट खातंय इतकं तिखाट खातंय, बाबा जिथं हा😂गल तिथं मिरचीचं झाड उगवतया.
बाब्या – हे तर काहीच नाय गड्या ! आमचं बाबा इतकं तिखट खातंय इतकं तिखट खातंय कि नुसतं पा😂दलं जरी समोरच्याला ठसका लागतुया.
मन्या : हे तर काहीच नाय गड्या ! आमचा बाबा तर इतकं तिखट खातया की बाबा रानात हा😂गून आलं की रानांतली डुकरं गावात साखर मागत फिरत्यात.😂🙌🏻😂🙌🏻😂🙌🏻😂

Loading...
Ad

विनोद 2 – मैत्रीण : अग मी चुकून I😂Pill ची गोळी खाल्ली… आता काय करू ?😯
दुसरी मैत्रीण : झ💦वून घे दोघा तिघा कडून आता ७२ तास मध्ये.. उगाच गोळी कशाला वाया घालवायची…💦👅🤦🏻‍♂😬🤧
मा💦दर भोकाची मैत्रीण😂🙌🏻😂🙌🏻😂🙌🏻😂

विनोद 3 – मुलगा : पहिला ढग… पहिला पाऊस… पहिली वीज… पहिली गडगड… पहिली माती..
पहिला गंध…हे सगळं बघुन तुला काय वाटतं
मुलगी : मी लॉ😂जवर येनार नाही…

विनोद 4 – वैभव मुलगी बघायला जातो. मुलगी लय कडक असती😍
ती आणि वैभव एकांतात बोलायला येतात😌. मुलगी :- माझ्या हृदयात सॉफ्ट कॉर्नर आहे आणि त्यात आधीच दूसरा कोणितरी बसला आहे 😐
वैभव :- माझ्या च🙌🏻ड्डीत पण एक हा🙌🏻र्ड़ कॉर्नर आहे त्यावर तूझ्यासारख्या 56 बसून गेल्यात😝😝😝😝😝😝😂😂😂😂
आखील भारतीय “खायाला नाही गहु आणि रुबाबात झवू संघटना😂🙌🏻😂🙌🏻😂🙌🏻😂

Loading...
Ad

विनोद 5 – रात्री नवरा गुपचूक त्याच्या बायको जवळ गेला! बायको बोलली “मुलगा उठून जाईल ”
नवरा थोड्या वेळात परत आला! बायको बोलली “राहू द्या तो उठून जाईल”
नवरा आजून परत आला! तोच मुलगा बोलला “आई पप्पा परत आले”😂🙌🏻😂🙌🏻😂🙌🏻😂

विनोद 6- एकदा पिंट्याचे दा रू पिल्याने पोट खूप दुखत असत.. म्हणून तो दवाखान्यात जातो….
डॉक्टर:- पिंट्या तुझ्या आजाराच नेमकं कारण माझ्या लक्षात येत नाहीय…
मला वाटत कि कदाचित दा रू प्यायल्यामुळे हे होत असावं……
लगेच पिंट्या बोलतो….. पिंट्या:- “काही हरकत नाही डॉक्टर…तुमची दा रू उतरल्यानंतर येतो मी परत…!” डॉक्टर जागेवर बेशुद्ध…

विनोद 7- नवीन सून काम करत नाही म्हणून सासू नाराज होती. तेव्हा तिने मुलाला बोलावलं आणि सांगितलं
उद्या मी केर काढतांना तू ये आणि म्हण, आई मी काढतो झाडून. कदाचित त्यामुळे सुनेला उपरती होईल की हे काम माझं आहे.
त्यानुसार दुसऱ्या दिवशी सासू केर काढत असताना मुलगा आला आणि म्हणाला, आई मी केर काढतो तू थांब.
सून: भांडू नका, एक दिवस त्या काढतील, एक दिवस तुम्ही काढा.. काम वाटून घ्या.😝😝

Loading...
Ad

विनोद 8- गण्याची सु हाग रात असते पण त्याला घरचे सांगतात फक्त किस घेऊन झोपून जायचं… बाकी दुसर्या दिवशी करायचं
गण्या बायकोची कि स घेतो आणि लगेच झोपतो… बायको: बस एवढंच असत का???? संपली का सु हाग रात???
गण्या: हो एवढंच असत.. का ग ?? बायको: अहो त्या मन्या ने तर मला दुसरच शिकवलं होत… नवरा जागेवर बेशुद्ध

विनोद 9- एकदा पिंट्या त्याच्या G.F.प्रेयसी वर खूप नाराज होतो आणि लगेच तिथून निघून जातो….
पिंट्याची प्रेयसी नंतर त्याला खूप मेसेज करते…. पहिला मेसेज – सॉरी ना सोन्या….. दुसरा मेसेज – प्लिज यार माफ कर ना.. सॉरी
तिसरा मेसेज – कर ना माफ आता जाउदे ना शोना रिप्लाय कर ना यार……. चौथा मेसेज – तु जर आता रिप्लाय नाही केला तर
मी माझा जि व देईल……. पाचवा मेसेज – जा बे हराम खोर नको करु रिप्लाय तुझ्या सारखी १0 पोर माझ्या मागे आहेत….
तू गेला तरी मला फरक नाही पडत… तेवढ्यात पिंट्याचा मेसेज येतो…. पिंट्या: सॉरी जानू माझा बॅलन्स संपला होता I LuV U….

विनोद 10- एक मुलगा रडत रडत आई जवळ येतो…
मुलगा- आई मला आताच्या आता एक छोटा भाऊ पाहिजे…
आई- बाळा त्यासाठी 9 महिने लागतात…
मुलगा चा वट असतो… मुलगा- अगं आई पप्पा कॉन्ट्रॅ क्टर आहेत ना…
त्यांना सांगून 5-6 माणसं जास्त लावून दे… लवकर होऊन जाईल 😂😂😂😂

विनोद 11- एक चा वट पोपट मुलींच्या च ड्डीचा रंग ओळखतो…
3 पोरी जात असतात… पोपट- हां, लाल, पिवळा आणि निळा…
पोरींना समजत म्हणून त्या दुसऱ्या दिवशी पॅं टी घालत नाही…
पोपट- अरे बापरे… कुर ळे, सरळ आणि क्लीन शेव 😅😅😅😅😂

विनोद 12- सासऱ्याचा चहा पिऊन झाल्यावर सून चहाचा कप न्यायला येते…
कप उचलायला वाकणार तेवढ्यात सून जोरात पादते….
सून बिचारी लाजून कप न उचलताच किचन मधे पळून जाते….
सासरा सुनेला परत बोलवतो…
सासरा- अगं सुनबाई, तुझं इथे काही काम होत कि फक्त पादायलाच आली होतीस….

विनोद 13- सुहा गरात्रीच्या दिवशी नवरा बायको कार्यक्रम करत असतात
बायको- आत मध्ये गेला ते काय आहे?
नवरा- तो माझा मुन्ना आहे…
बायको- अरे मग त्याला बाहेर च ठेव मध्ये गरमी मुळे लगेच उलट्या करतोय…
नवरा शांत झोपून गेला….

विनोद 14 – एक मुल गा मुलीची च ‘ड्डी काढल्या नंतर तिला वि चारतो.
मुलगा – डार्लिंग तुझ्या खा ली के स का नाहित ?
मुलगी – कु त्र्या…तु “झ ‘वा य’ ला” आला आहेस की ‘भां ग’ पाडायला.

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – अशी कोणती खोली आहे ज्याला कोणताच दरवाजा आणि कोणतीच खिडकी नाही????