शाळेत पप्पू आणि सोन्या हसतात…

Loading...

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

विनोद १- एकदा एक लहान मुलगा आपल्या आईबरोबर एका दुकानात गेला. मुलगा दिसायला गोड होता म्हणून साहजिकच,त्या दुकानदाराने त्याच्यासमोर चॉकलेटचा डबा समोर धरला.आणि म्हणाला.
‘घे तुला हवे तितके चॉकलेटस.! मुलाने नम्रपणे नकार दिला…..आपण दिला तर मी घेईन असे म्हटले…..दुकानदाराला त्या चिमुरड्या मुलाचे नम्र बोलणे आवडले.
त्याने डब्यातून मुठभर चॉकलेटस् त्याच्या हातावर ठेवले……मुलगा आनंदाने घरी गेला…..घरी गेल्यावर आईने त्याच्या नम्रपणावर खुश होऊन त्याच्या आवडीचा खाऊ त्याला दिला आणि विचारले.
का रे तुला डब्यात हात घालून घ्यावेसे वाटले नाही का? त्यावर मुलगा म्हणाला.. मला काही क्षणासाठी मोह झाला होता पण पुढच्या क्षणी माझ्या डोक्यात विचार आला की,
माझे हात छोटे आहेत त्यामुळे त्यात जास्तीत तीन किंवा चार चॉकलेटस् आले असते, पण काकांचा हात मोठा असल्याने जास्त चॉकलेटस् मिळाले…….

Loading...
Ad

विनोद २- जपान मध्ये एका नामांकीत साबण कंपनीच्या कव्हर मध्ये साबण न टाकताच तसेच रिकामे कव्हर पाठवून दिले…..
असा प्रकार पुन्हा होऊ नये म्हणून तिथल्या इंजिनियर्सने ६० हजार डॉलर चे एक्स-रे मशीन विकत घेतले आणि प्रत्येक साबणाचे कव्हर चेक करून पुढे पाठवू लागले…..
असाच प्रकार एकदा आपल्या महाराष्ट्रात झाला, आपल्या मराठी इंजिनियर्स ने काय केले असेल!!!!
विचार करा…. ६०० रूपायचा टेबल फॅन आणला आणि साबणाचे कव्हर त्यासमोरून पाठवले,रिकामे कव्हर आपोआप उडून गेले…. 😀 …..नाद नाही करायचा मराठी इंजिनियर्स चा……

विनोद ३- रज’नीकांत: लहानपणी माझ्या घरात लाईट नव्हती, म्हणून मी”अगरबत्ती लाऊन अभ्यास केला..!
मक्या : हो का ? आमच्याकडे पण लोड शेडींग असायचं, नि अगरबत्ती पण नव्हती, मग काय माझं एक दोस्त व्हता, ‘प्रकाश’नावाचा,
त्याला सोबत बसून अभ्यास केला,. . पण पुढे तो पावसात भिजला नि विझला…
रज’नीकांत: मग काय केलं?. . . . . … ..मक्या : काय नाय, एक मैत्रीण पण होतो…. ‘ज्योती’नावाची. .. …:D :

विनोद ४- एक ६ फूट उंच पहिलवान माणूसबस मधून जात असतो……कंडक्टर :- भाऊ साहेब तिकीट घेता ना ?
पहिलवान :- मी तिकीट नाही घेत कधी……… कंडक्टर घाबरला.. हि गोष्ट त्याच्या मनाला इतकी लागली कि त्याने जिम जॉईन केली..
असेच सहा महिने निघून गेले कंडक्टरची पण बोडी मस्त झाली तोही पहिलवान झाला..
दुसर्या दिवशी.. कंडक्टर :- भाऊ तिकीट घ्या .. पहिलवान : नाही……कंडक्टर :- तुझ्या बापाची गाडी आहे का, तिकीट का नाही घेत ?
पहिलवान :- पास आहे माझ्याकडे… 😛

Loading...
Ad

विनोद ५- एक कॉलेजची विद्यार्थीनी, एकदा क्लासमधे लेट आली….शिक्षक : तु आज लेट का आलीस?
मुलगी : सर, एक मुलगा माझ्या मागेमागे येत होता..
शिक्षक : पण त्यामुळे तर तू लवकर यायला पाहिजे, मग लेट का झालीस.
मुलगी : सर तो मुलगा फारच हळू हळूचालत होता… 😛😛😛😛

विनोद ६- शिक्षक : सांगा पाहू, विद्यार्थी आणि डॉक्टर यांच्यामध्ये काय साम्यआहे?
हात वर करून बंड्या सांगतो : ‘सर, ओपेरशन झाल्यावर डॉक्टर आणि पेपर झाल्यावर विद्यार्थी एकच सांगतात.’
शिक्षक : काय ते? बंड्या : आम्ही आमच्या परीने चांगले प्रयत्न केले,
पण आताच काही सांगू शकत नाही…..😛😛😛😛

विनोद ७- भिकारी: तुमच्या शेजारणीने पोट भरून खाऊ घातले, तुम्ही सुद्धा काहीतरी खाऊ घाला !
ठमाकाकू : हे घे ..हाजमोला !!! भिकारी : साहेब एखादा रुपया तरी द्या .
साहेब: उद्या ये……भिकारी: च्यायला, उद्या उद्या म्हणता या कॉलनीत माझे
हजारो रुपये अडकलेत! 😛😛😛😛

Loading...
Ad

विनोद ८- चम्प्याची बायको चम्प्याला मरण्या आधी एक लाकडी डब्बा देते.. आणि ती मरते..
चम्प्या डब्बा उघडून पाहतो तर त्यात ३०००० रुपये आणि ४ पेन भेटतात.. आणि त्यात एक चिट्ठी असते..
“चम्प्या , मला माफ कर..मी जेंव्हा जेंव्हा तुला धोका दिला तेंव्हा मी एक पेन या डब्ब्यात ठेवत होते..”
चम्प्या मनातल्या मनात”किती छान बायको होती माझी..मी तिला १०-१५ वेळेस धोका दिलाय आणि तिने फक्त ४ वेळेस”
पुढे लिहिलं असतं.. “आणि जेंव्हा १ डझन पेन जमा झाल्या की मी त्या विकून टाकत होते..त्याचेच हे ३००० रुपये..” 😛😛😛😛

विनोद ९- दोन बेडूक समोर समोर बसलेले असतात ..
बेडूक १ – टररररररर…. बेडूक २ – टररररररर….
बेडूक १ – टररररररर…. बेडूक २ – टररररररर….
बेडूक १ – टरर टररररर…. बेडूक २ – यार टॉपिक चेंज काऊ नकोस …..:-P🤣🤣🤣🤣🤣

विनोद १०- एकदा रमेश गु प्त रोग दवाखान्यात जातो… रमेश- डॉक्टर, मला गु प्त रो ग आहे.. माझा बाबुराव उठत नाही…
डॉक्टर- उद्या बायकोला घेऊन ये… रमेश बायकोला घेऊन येतो…. डॉक्टर- बाई सर्व कपडे काढा… आणि उलटे झोपा….
बाई सर्व कपडे काढते आणि डॉक्टर बाई चे चेकअप करते… थोड्या वेळाने डॉक्टर बोलतो- बाई सर्व कपडे घाला आणि ५ मिनिट बाहेर थांबा….
डॉक्टर रमेश ला बाजूला घेतो… डॉक्टर- रमेश तू पूर्ण पणे चांगला आहेस, तुला गु प्त रो ग नाहीये… रमेश – पण डॉक्टर ?
डॉक्टर- अरे वेड्या तुझ्या बायकोला बघून माझा पण बाबु राव उभा नाही राहिला…. रमेश जागेवर बे शुद्ध 🤣🤣🤣🤣🤣

विनोद ११- एकदा लग्नात म्हा’ताऱ्या आ’जोबांनी एक कुमारी मुलीला विचारले…
आ’जोबा- अगं पोरी तू दिसायला खूप सुंदर आहे…तुझं लग्न वैगरे झालाय का?
कारण माझा पण नातू लग्नाचा आहे….मुलगी जोरात हसायला लागते…
मुलगी – अहो आ’जोबा अजून माझं लग्न झालं नाहीय पण वैगरे वैगरे खूप दा झालाय 🤣😂😂😂 म्हातारा कोम्यात

विनोद 12- खेडेगावात एका चावट बाईला खूप ताप होता…चा वट बाई डॉक्टर कडे गेली…
डॉक्टर- बाई गां डीवर इंजे क्शन घ्यावं लागेल… तरच ताप कमी होईल…
बाई हसायला लागली… डॉक्टर- काय झालं हो बाई… बाई- अरे मेल्या…इंजेक्शन हातावर दिले तरी चालेल
गां ड तर तुला फ्री मध्ये पण दाखवून देईल… डॉक्टर बे शुद्ध

विनोद 13- सुहा’गरा त्रीच्या दिवशी नवरा रूम मध्ये जातो…
नवऱ्याला बघून बायको ब्लॉ’उज काढते… नवरा- अगं ब्लॉ’उज का काढले…
बायको (लाजते)- अहो व’हिनी ने सांगितले होते की नवरा आल्यावर लगेच त्याला दू’ध प्यायला दे….
नवरा जागेवर बे शु द्ध 😂😂😂

विनोद 14- शाळेत पप्पू आणि सोन्या जोर जोरात हसत हसतात…
मॅडम- सोन्या एकटा एकटा का हसतोय?? आम्हाला पण सांग आम्ही पण हसू…
सोन्या- नको मॅडम तुम्हाला राग येईल…. मॅडम- सांग नाही येणार…
सोन्या- मॅडम पप्पू सांगतोय मॅडम लाल साडीत एकदम कॉ ल ग र्ल दिसतेय 🤣🤣🤣🤣

मराठी कोड उत्तर कंमेंट करा– मातीविना उगवला कापूस लाख मन…..पडला मुसळधार पाऊस तरीही भिजला नाही एकही कन….ओळखा पाहू मी कोण???