पिंकी गळ’फास घेत होती…

Loading...

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!

विनोद १- आ जीबाई रोज बसमधील कंडक्टरला भिजवलेले काजू बदाम खायला देत असे. एकदा न राहून कंडक्टरने आ ज्जींना विचारलेच-
आ ज्जी, तुम्ही मला रोज काजू बदाम का खायला देता? आ जीबा ई – बाळा दात तर राहिले नाहीत………. आणि
नुसत चघळून फेकून देणे बरे नाही वाटत……कंडक्टर वकुन वकुन मे ला………..

Loading...
Ad

विनोद २- सासऱ्याचा चहा पिऊन झाल्यावर सून चहा चा कप न्यायला येते. कप उचलायला वाकणार तेवढ्यात जोरात पा दते आणि
बिचारी लाजून कप न उचलताच किचन मधे पळून जाते. हे पाहून सासरा सुनेला परत बोलवतो आणि विचारतो
सुनबाई, तुझं इथे काही काम होत कि फक्त पादा यलाच आली होतीस …

विनोद ३- एका गांवात एक ज्योतीषी आलेला असतो… त्याच्याकडे एक महिला जाते…
तो ज्योतीषी म्हणतो उद्या येताना तुझ्या नव-याची कुंडली घेऊन ये.. ती घेऊन जाते… ती पाहून तो सांगतो, तुझ्या नव-याचे नांव तुकाराम आहे….
ती म्हणते व्हय महा राज !! तो पुढे सांगतो , तुझ्या सास-याचे नांव गेणू होतं ती म्हणते व्हय महा राज.. तो पुढं सांगतो .. तुला दोन मुलं आहेत .. मुलगा थोरला त्याचे नाव सर्जा अन्धा….कटी मुलगी तीचे नाव गंगी आहे….आश्चर्याने ती पुन्हा म्हणते व्हय महाराज.. तो पुढे सांगतो… तुम्ही कालच घरी गहूं आणि तांदुळ आणलेत… मग तर ती चकित होऊन त्याच्या पायांवर लोटांगणच घालते…..म्हणते, महाराज आपण तर अंतर्यामी आहात… त्यावर तो तिला म्हणतो, हे रेशन कार्ड घेऊन जा आणि उद्या येताना कुंडली घेऊन ये….. हसामोठ्याने.

विनोद ४- एक दा रु ड्या मे ल्यानंतर स्व र्गात पोहचला. त्याला पूर्ण स्व र्ग दाखवला गेला. बिचा-याचा विश्वासच बसत नव्हता.
म्हणून त्याने यमरा जाला विचारलं की मी तर इतका दा रु ड्या माणूस. तरीही स्वर्गात कसा काय आलो? यमराज म्हणाले …….
अरे बाबा, तू जे दारू पिताना चकना म्हणून शेंगदाणे खाऊन झोपी जायचा . . . . ते सगळे दिवस उपवासात काउंट झाले.

Loading...
Ad

विनोद ५- एका आजोबांच्या डोक्यावर फक्त ८ केस आजोबा केस कापायला सलून मध्ये गेले….
आजोबा सलुन मध्ये जाऊन खुर्चीत बसले आणि लगेच तेथील दुकानदाराने आजोबाला विचारले: आजोबा केस मोजु की कापु?
आजोबा म्हणाले : कलर कर …कलर……….

विनोद ६- मुलगी फोनवर बोलत लिफ्टमध्ये आली .. आणि मंग्या कडे पाहुन हसली …..
लगेच फोनवर बोलली . ” चल ग फोन ठेवते , एक Handsome आणि dashing मुलगा लिफ्टमध्ये आलाय . बघते काही जमते का? बाय ..
मंग्या काही बोलणार इतक्यात ती बोलली . ” Sorry kaka , मला ना फोन ठेवायचा होता म्हणुन असे बोलले .
आई शपथ्थ… एवढा अपमान कधीच झाला नव्हता……

विनोद ७- पुण्यात एक आजी सिग्नल तोडून स्कूटीवरुन पुढे गेल्या…..
ट्रॅफिक हवा लदाराने शिट्टी वाजवून पाठलाग करत पुढच्या सिग्नलवर त्यांना अडवलेच!….
हवा लदार : मी इतक्या शिट्ट्या वाजवल्या तरी तुम्ही थांबला नाहीत??
आजी : मे ल्या….शिट्टी वाजवल्यावर थांबायचं वय आहे कां माझे??…

Loading...
Ad

विनोद ८- नवरा थकून ऑफिस वरून घरी येतो आणि आपल्या बायकोच्या डोळ्यावर प्रेमाने हाथ ठेवतो…..
बायको- राजू…. नवरा एकदम संतापतो आणि जोरात ओरडतो मी राजू नाही तुझा नवरा आहे…..
बायको- (घाबरून) अहो रागवू नका मी असं म्हणत होती कि राजू पाणी घेऊन ये साहेब आले…..

विनोद ९- नवीन लग्न झालेले नवरा बायको नवीन घरात राहायला जातात. काही दिवसानंतर नवरा बायकोला “आपण हे घर बदलून टाकू?”
बायको : का? काय झालं?
नवरा : अगं तो घरमालकाचा मुलगा चौकात सांगत होता कि १ घर सोडून बाकी सर्व बायकांन बरोबर त्याची ल*फडी आहेत?
बायको : मग नक्की ती २० नंबर फ्लॅट वाली कमला असेल, खूपच Attitude आहे तिला….

विनोद १०- आपला गण्या कपड्यांचे नवीन दुकान काढतो. एक रात्री त्याला स्वप्न पडत कि एक ग्राहक २० मीटर कपडा मागतो आहे.
तोच खुश होतो आणि कपडा फाडायला सुरुवात करतो. तोच बायकोला जाग येते आणि ती ओरडते ” काय करत आहात? माझी साडी का फाडली?”
गण्या झोपेतच “काय बाई आहे, दुकानात पण पिच्छा नाही सोडत”

विनोद ११- सा सूंनी भरलेल्या बसचा अपघात होतो
सर्व सा सू मर ता त… सर्व सु ना ८ दिवस रडतात…
पण पिंकी महिनाभर रडते…. सासरे- काय झालं ग ?
पिंकी- अहो काही नाही तुमच्या बायकोची बस चुकली होती..

विनोद 12- एकदा बबलुच्या घरचे गावाला गेलेले असतात…
बबलुच शेजारच्या बा’ई बरोबर ल फडं असत…
रात्री बबलू बा’ईला झोपायला बोलवतो…
१ तास होतो, २ तास होतात ४ तास होतात… पण बाई येत नाही
शेवटी अचानक… बबलुच्या चड्डीतुन एक आवाज येतो….मालक थोडा वेळ झोपु का सकाळी तुमच्या आधी उठायचं आहे…

विनोद १३- एका लेडीज डब्यात एक विंडो सीटवर कोणीच लेडीज गर्दी असुनही बसत नव्हती…..लोकल दादरला आली…. ,गर्दी वाढली तरी कोणीच लेडीज त्या सीटवर बसत नव्हत्या….
लोकालमध्ये गोंधळ सुरूच होता…. बंड्याला वाटले सीट वर बहुतेक घाण असावी म्हणून त्यावर कोणी बसत नाही… गाडी डोम्बिवलीला आली तरी सीट रिकामीच होती…
एक बाई डोम्बिवलीला गाडीत चढली आणी मोठमोठ्यानं सीट्कडे बघून शिव्या देऊ लागली…..बंड्याला व इतर पब्लिकला काही कळेना…….

गाडी शहाड स्टेशनला आली आणी लेडीज डब्बा पूर्ण रिकामा झाला होता….बंड्याला त्या सीटवर काय आहे ते पहाण्याची ऊत्सुकता वाटली आणी त्या विन्डोवजवळ आला आणि
त्याने जे पाहिले ते पाहुन हसू लागला.. त्या सीट वर लवड्याचे चित्र काढले होते आणी बाजुला लिहिले होते की,
” हिम्मत असेल तर बसा माझ्या ल व ड्यावर, गां डच मा रतो….”😛😛😛

विनोद १४- एक चा वट बाई डॉक्टर कडे जाते आणि सांगते ….बाई- डॉक्टर माझ्या नवऱ्याचा सामान
खूप लहान आणि बारीक आहे..डॉक्टर- टेन्शन नको घेऊ मी उपाय देतो…
बाई खूप खुश होते… डॉक्टर- अगं बाई…रोज ५-६ वाजता माझ्या दवाखान्यत येत जा…
बाई- त्याने काय होईल….डॉक्टर- अगं रोज तुला नवऱ्या च्या सामानाची गरज पडणार नाही….
बाई ने डॉक्टर ला धुतला…

विनोद 15- एकदा दोन चा_वट बायका गप्पा मारत असतात…
पिंकी- काय ग राणी तू नेहमी जीन्स पँटच का घालते…
कधी तरी साडी घालत जा….राणी जोरात हसायला लागते…
पिंकी- काय झालं ग ? राणी – अगं पिंकी तुझ्या जीजूंना साडी खालच्या परकरचा नाडा
आणि ब्लॉउजचं हुक खोलता नाही येत ….😂😂😂😂😂

विनोद 16- पिंकी एकदा पंख्याला दोरी बांधून गळ’फा’स घेत होती
अचानक तिथे पिंट्या येतो…
पिंट्या पिंकीला बघून जोर-जोरात हसतो…
पिंकी – मे ल्या का हसतोय?
पिंट्या – अगं शेंम्बडे सिर्फ लटकने से हाईट नहीं बढेगी मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाये….😂😂😂😂

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – हिरवी काळी फळ कशी एकावर एक ठेवली रचून आंबट आहे अस म्हणून कोल्हा गेला लांब निघून वेलीवर नक्षीदार पान नाशिकची प्रसिध्द असा मान, ओळखा पाहू मी कोण????