पप्पू- जानू, विडिओ कॉल करू का?

Loading...

सर्वांचे स्वागत आहे…!!

पुन्हा एकदा आमच्या वेब पोर्टलमध्ये आपले स्वागत आहे! आम्ही काही मजेदार विनोद तुमच्यासाठी आणले आहेत! विनोदांनी नेहमीच आपल्या सर्वांचे मनोरंजन आणि आनंदी वातावरण निर्माण केले आहे, कारण जेव्हा-जेव्हा काही ना काही चर्चा करत असतो मग ती मित्रां बरोबर असो वा कुटुंबाबरोबर तेव्हा असे एक वाक्य आहे जे आपल्याला हसवल्याशिवाय राहू देत नाही ते म्हणजे विनोद !

Joke 1 – खेड्यातली पोरगी पुण्यात शिकायला येते. चार वर्षात पोरीला पुण्याचे पाणी लागते…..ग रो द र राहते…..
घरी जाते.आईला सांगते…….मुलगी -ममा माला टुला काही सांघायचंय!
आई- उगं ताकाचं भांडं लपवू नगंस, काय ते सपष्ट बोल……..मुलगी -ममा, यू नो आय एम प्रे ग्नंट!
आई- आर द्येवा , तुझा मु ड दा बशीवला , ज्यानं पोट आणलं त्याची ति र डी उठली !
मुलगी – कुल माॅम, शांत हो , इटस अ कामन थिंग नाऊ डेज! इट वाज जस्ट एन ए क्सी डेंट, तो एक अ प घा त होता ममा , जस्ट ए क्सी डें ट!
आई- तू याला ए क्सी डें ट बोलती !?? कसला ए क्सी डेंट? तू काय रस्त्याने चालता चालता त्याच्या केळ्यावर आपटलीस का?

Loading...
Ad

Joke ​2 – मुलगी- चल S e x करूया
मुलगा- नको…….मुलगी- का?
मुलगा- कों ड म नाही ये……
मुलगी- तुझ तर रोजच आहे भो सा डि च्या बाबुराव ला लॅमिनेशन करून घे…

Joke 3 – माझ्या एका मित्राचं लग्न झालं, बायको तशी गावाकडची.
मित्राच्या तोंडात “झा ट भर ‘ हा शब्द तिने बरेचदा ऐकला. मग कुतुहलाने तिने विचारलं, “झा ट भ र म्हणजे काय हो” ?
त्याने सांगितलं “झा ट भ र म्हणजे अगदी किंचित, कमी प्रमाणात वगैरे वगैरे.
रात्री सासर्यांना जेवतांना तिने विचारले, बाबा, थोडा भात घेता? सासरे : नको, पोट भरलं आता….
सुनबाई : घेऊना टाका ना, झा ट भ र च उरलाय . . . .
सुनेची भाषा ऐकून सासरे कोमात गेले.😜😜😆😆😜😜😆😆

Joke 4 – शाळेच्या फळ्यावर एक सुविचार लिहीला होता
“झाडावर गलॆफ्रेंडचे नाव लिहीण्यापेक्षा तिच्या नावाने एक झाड लावा.”
मग बंडूने आत्तापर्यतच्या मैत्रिणींची यादी बनविली.
शेवटी भात पेरला 😜😂😂😂😂😂

Loading...
Ad

Joke 5 – गण्या : काय रे तुझे आणि वहिणी चे भांडण मिटले का???
मन्या : हो..गुडघ्यावर रांगत रांगत आली होती माझ्याकडे..
गण्या : हो का.? मग काय म्हणाल्या रे वहिणी…!
मन्या : कॉट च्या खाली लपु नका, या बाहेर….मा र णा र नाही मी

Joke 6 – एका बाई ने येणाऱ्या बसला थांबवले …
Driver : कुठे जाणार ..?
बाई : कुठे नाही .. पोरगा रडतोय
जरा पोमपोम वाजवून दाखवा की …..!!!!!!!!

Joke 7 – गब्बर :- मी आज बसंती ला आंघोळ करतांना बघितलं.
विरू :- कु त्ते, क मी ने मै तेरा खू न पी जाऊंगा.
गब्बर :- अबे पागल्या, मी आंघोळ करत होतो आणि ती रस्त्यावरून जात होती 😛

Loading...
Ad

Joke 8 – मक्या चा मुलगा : बाबा , माना सांगा तुम्ही जास्त हुशार की मी ?
मक्या: अर्र मीच ! कारण मी तुन्झा बाबा आहे .
मुलगा : व्हाय काय बाबा , मग माना सांगा अमेरिकेचा शोध कुणी लावला ? मक्या : कोलंबस .
मुलगा : मंग , त्याच्या बाबांनी का नाही लावला ?
मक्या : र बाला पण त्या कोलंबसचा शोध त्याच्या बापानच लावला ना..मंग आता सांग कोण हुशार…..;)

Joke 9 – सरदार पो लि स स्टेशन मध्ये :
सरदार : हे फोटोज कुणाचे आहेत ?
पो लि स ऑफिसर : हे आ तं क वा दी आहेत! त्यांना अ ट क करायची आहे.
सरदार : आओ साहेब फोटो काढतानाच पकडायचे नाही का त्यांना ! ! !

विनोद १०- चा वट पिंकी रात्री नवऱ्याला येऊन सांगते…
पिंकी- अहो आज मी अं’डरपँ’ट काढत होती ना…
तेव्हा समोरचा पप्पू मला बघत होता… नवरा- मग तू काय केले?
पिंकी- अहो मी लगेच लाजून त्याच काढलेल्या अं’डर पॅं’ट ने लाजून माझं तोंड लपवून घेतले…
नवरा जागेवर बे शुद्ध 😂😂😂😂

विनोद 12- एकदा 5 डॉक्टरांनी मिळून एक घोड्याचे ऑपरेशन केले…
ऑपरेशन झाल्यानंतर मोठ्या डॉक्टरांनी बंड्याला विचारले…
डॉक्टर- बंड्या, बघ सर्व शस्त्र तर बाहेर आहेत ना?
एखादे पोटात राहिले नाही ना? बंड्या- अहो डॉक्टर सर्व शस्त्र बाहेरच आहे पण…
डॉक्टर कात्रे कुठेच सापडत नाहीय 😅😅😂😂😂😂

विनोद 13- चा वट बंड्या उसाच्या गाडीवर रस पित होता…
थोड्या वेळाने तिथे एक चष्मा लावून बाई आली…
बाई ने उसाच्या रसची ऑर्डर दिली…
बाई इम्प्रेशन मारण्यासाठी इंग्रजी मध्ये बोलली
बाई – हे ब्रो…. प्लिज गीव मी पाद्र मिठ”
बंड्या हसून-हसून हा र्ट अटॅ क ने मेला….

विनोद 14- आई आणि मुलगी लग्नाची शॉपिंग करत असतात…
आई- अगं पॅं टी स्वस्त वाली घे… मुलगी- का ग आई….
आई पटकन हसते… मुलगी- काय झालं ग हसायला…
आई- अगं वेडी लग्ना नंतर पॅं टी चा वापर जास्त होत नाही 6-8 महिने टिकते….
ज्याला समजला त्यांनी हसा 😅😅😂😂

विनोद 15- एकदा पप्पू रात्री चा वट पिंकीला फोन करतो….
पप्पू- जानू, विडिओ कॉल करू का…..पिंकी- 5 मिनिट थांब…
मी शेविंग करतेय… पप्पू एकदम घाबरला… पप्पू- तुला दाढी येते का?
पिंकी- अरे साल्या तुला माझं तोंड बघायचं का दुसरं ते आधी सांग 🤣🤣🤣🤣🤣
ज्याला समजलं त्यांनी हसा 😂😂🤣🤣

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – रोजच असतो तुमच्या घरी मी,पण काही जणानांच आवडतो, ञास मला देता तुम्ही पण,अश्रुंचा पुर तुमच्याच डोळयात येतो, ओळखा पाहू मी कोण.????