सुहा’गरात्रीच्या रात्री नवरा खुश असतो…

Loading...

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

विनोद १ : एका वेड्याच्या हॉस्पिटल मध्ये, एक वेळा सतत एका भिंतीला कान लावून उभा असायचा
एकदा डॉक्टरनी त्याला पाहिलं आणि मनातल्या मनात बोलला.. ” हा वेडा सारखा भीतीला कान लावून काय ऐकतो”,
असं म्हणून डॉक्टर ने सुद्धा भीतीला कान लावले……
१५ मिनिटानंतर डॉक्टर वेड्याला विचारतो “काय रे ह्यात तुला काय ऐकू येत का? मगा पासून मला काहीच ऐकू आलं नाही
वेडा : कसं ऐकू येईल, “६ महिने झाले मला पण काही ऐकू आलं नाही”

Loading...
Ad

विनोद २ : स्मशानभूमीच्या रस्त्याने रात्री एकटाच चाललो होतो तेंव्हा दोन जण (बहुतेक लुटण्यासाठी ) अचानक आडवे आले,
टिंगलीच्या स्वरात म्हणाले, “एवढया रात्री तेही एकटाच भिती नाही वाटत , लई डेअरिंगबाज दिसतोय राव तू”
मी फक्त एवढंच म्हणालो,” जिवंत होतो ना तेंव्हा लई भ्यायचो.”
ते दोघे दिसलेच नाही परत

विनोद ३ : मुलींनी हा Joke वाचू नये Mobile वर उलटी केल्यास आम्ही जबाबदार नाही. एक मुलगा मुलीला म्हणतो, माझे तुझ्यावर खूप प्रेम आहे, माझ्याशी लग्न करशील का?
मुलगी – माझी एक ग्लास उलटी पिऊन दाखव… तर करेल
मुलगा : ग्लास तोंडाला लावतो.. अर्धा ग्लास झाल्यावर थांबतो..
मुलगी : काय झालं? मुलगा : बटाटा आला मध्ये तो खातोय
मुलांनी ठरवलं तर ते मुलीसाठी काहीही करू शकतात…

विनोद ४ : झंप्या : ए पंप्या, ऐवढा घाबराघुबरा का झाल्यास बुवा तू?
पंप्या : अरे, थोडं Confussion झालं यार झंप्या : म्हणजे?
पंप्या : अरे मी रस्त्यावरून चाललो असतांना मला समोर काहीतरी दिसलं. मला वाटलं की साप आहे. पण नेमकी ती काठी होती.
झंप्या : हत्तीच्या…एवढंच ना.
पंप्या : हो रे… पण मग त्या सापाला मा*रण्यासाठी म्हणून मी जी काठी उचलली ना, तो खरा साप निघाला.

Loading...
Ad

विनोद ५ : एकदा चम्प्या एका नदीकाठी गेला.. नदीच्या मधोमध त्याला एक पाटी दिसली..
त्याने ती पाटी वाचायचा प्रयत्न केला..पण त्याला काही नीट वाचता येत नव्हतंम्हणून त्याने नदीत उडी टाकली..
आणि पोहत पोहत त्या पाटीकडे गेला आणि वाचू लागला.
पाण्यात मगरी आहेत..नदीत उडी मारू नये.

विनोद ६ : ती समोरच्या दुकानात गेली
तिथं दुकानदाराचा तरुण देखणा मुलगा सोडला तर दुसरं कोणीही नव्हतं…
ती थोडीशी लाजून म्हणाली, ‘बोलायचं आहे’
तो : बोला… ती : तुम्ही खुप छान दिसता… मला खूप आवडता तुम्ही. तो शांतपणे म्हणाला, ‘ते काहीही असुदे पण मी एकदा विकलेली Maggy परत घेणार नाही. खेळ खल्लास्स्स्स्स तो पण २ मिनिटात….

विनोद ७: दरवाजाचं कुलूप खराब झालं होतं…
बायकोने टॉर्च घेतला आणि मला घेऊन कुलूप दुरुस्त करायला निघाली. मग तिने टॉर्च माझ्या हातात दिला आणि स्वतः कुलूप उघडायचा प्रयत्न करू लागली. खूप वेळ कुलूपाबरोबर तिची झटापट चालली होती पण कुलूप काही उघडायचे नाव घेत नव्हतं.
बायकोचा रागाचा पारा भयंकर चढला. मग बायकोने टॉर्च स्वतः घेतला आणि मला सांगितलं की आता तू प्रयत्न कर.
मी प्रयत्न केला आणि झटक्यात कुलूप उघडले… _तर बायको माझ्यावरच भडकली आणि म्हणाली…_
*आता कळलं का..?* *टॉर्च कसा पकडतात ते..?*

Loading...
Ad

विनोद ८ बंड्या मला सांगा पंगतीत जेवताना बायका नेहमी का लाजतात…!!!
बंड्या- अरे पंगतीत वाढणारी पोर बायकांना सरळ-सरळ विचारतात कि टाकू का??
बायका नाही बोलतात तरी ते म्हणतात टाकू द्या ना थोडं…!!!!

विनोद ९ – मन्या रस्त्यावर मु’तत होता….
1 मुलगी तिथून जाताना थांबली.
तिला पाहून पप्पू म्हणाला “जा जा,
तुम्ही ज्याला बघून घाबरत आहात
त्याला मी पकडून ठेवलय..!

विनोद १० जोशी काका पुणे रेल्वे स्टेशनवर पाहुण्यांना आणायला गेले होते.
ते तिकीट खिडकीवर गेले व प्लॅटफॉर्म तिकीट मागितले. “५० रूपये…” (नवीन दर) खिडकीतल्या क्लार्कने मागितले.
जोशी काकानी थोडा विचार केला व २० रूपये देऊन तळेगावचे तिकीट घेतले.
*गंमत येथेच संपत नाही* पाहुण्यांना घेऊन जातांना जोशी काकानी ते तळेगांवचे तिकीट कॅन्सल करून १० रूपये रिफंड घेतले….
रेल्वेने प्लॅटफॉर्म तिकिटाचे दर कितीही वाढवले तरी पुणे म्हणजे पुणे…. *पुण्याचे लोक लई भारी* *रेल्वेवर कुरघोडी करी*

विनोद ११- एकदा गण्याने जास्त घेतली आणि मग त्याला जोरात मु*तायला आली
तो घाई घाईत एका Toilet मध्ये गेला आणि सुरुवात केली, पण तितक्यात त्याला समजलं कि तो चुकून L*adies Toilet मध्ये आला आहे
आणि तिथे त्याने एका बाईला पाहिलं…!!! बाई गण्याला बोलली “हे बायकांसाठी आहे???”
गण्या त्याचा सामान हलवत बोलला “हा कुठे मसाला कुटण्यासाठी आहे हा पण बायकांसाठीच आहे”

विनोद १०- एकदा बंड्याच्या बायकोची तब्बेत खूप खराब असते…
बंड्या 2 दिवस बायकोची सेवा करतो…
4 दिवसांनी डॉक्टर बंड्याला विचारता…
डॉक्टर- बंड्या, आता कशीय बायकोची तब्बेत?
बंड्या (रडत-रडत) अहो डॉक्टर बरं वाटतंय तिला आता सकाळ पासून थोडी थोडी भांडायला लागलीय 😂😂😂😂😂😂😂

विनोद 11- एकदा बंड्या रस्त्याने सायकल वर जात असतो…
अचानक वरून कबुतर बंड्याच्या डोक्यावर हागते…
बंड्या संतापात कबुतर कडे बघून ओरडतो…
बंड्या- अरे मेल्या तू चड्डी का नाही घालत?
कबुतर- अरे साल्या तू चड्डीतच हागतो का?
बंड्या गुपचूप घरी 😂😂😂😂😂

विनोद 12- सुहा’गरा त्रीच्या रात्री नवरा रू म मध्ये आला….
नवरा- करू का सुरुवात… बायको काहीच बोलली नाही
नवरा- परत बोलला, करू का सुरुवात… बायको- अहो राव ह्याच्यात विचारायचं काय…
मी पर क्यांना कधी नाय बोलली नाही तुम्ही तर माझे ह क्काचे आहे… करा कि … नवरा जागेवर बे शुद्ध

मराठी कोड सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – तुझ्या आजोबांचा मुलगा मी तुझ्या आत्यांचा भाऊ मीतुझ्या काकीचा पती मी, ओळख तुझा कोण मी?