खेड्यातली पोरगी शहरात शिकायला येते…

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

विनोद १- सर्वात कडक जोक 👉 डॉक्टर कि शिकणारे विद्यार्थी एकदा शस्त्र क्रिया शिकण्यासाठी टेबलाच्यासमोर उभे होते…. त्यांच्या समोर टेबलावर एक मे लेला कुत्रा होता….
त्यांच्या सरांनी आपलं एक बोट कुत्र्याच्या नाकात घातलं आणि बाहेर काढुन ते बोट चाटू लागले…….त्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांना तसं करायला सांगितलं…
मग सर्व विद्यार्थ्यांनी एक-एक करून कुत्र्याच्या नाकात बोट घातलं आणि चाटू लागले…… सर्व झाल्यावर सरांनी विद्यार्थ्यांकडे पाहून एक गोष्ट सांगितली-
सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे ती म्हणजे, “लक्ष”….. मी कुत्र्याच्या नाकात माझं तिसरं बोट घातलं आणि चाटताना दुसरं बोटं चाटलं..
मी अपेक्षा करतो की तुम्ही पुढच्या वेळी निट लक्ष द्याल….. पोरांनी लय मारला त्या सराला 😂😂

विनोद २- एक बंड्या बायकोच्या रोजच्या भांडणाला कंटाळून रविवारी डॉक्टरकडे येतो आणि सांगतो……
बंड्या: डॉक्टर साहेब माझी बायको मला काही महत्वच देत नाही…. कायम किट किट करत असते…. नेहमी चिडचिड करते… सारखी भांडते….
माझं काहीच ऐकत नाही….. तुम्ही तिला शांत करू शकाल? तुमच्या कडे काही औषध असेल तर मला नक्की द्या…..
डॉक्टर: (बंड्याला जवळ घेतो) अरे बंड्या हे करण ऐवढं सोपं असतं तर मी रविवारी दवाखाना उघडून बसलो असतो का? 😜😂

विनोद ३- आज मी एका लग्नामध्ये बिना आमंत्रणाचा गेलो होतो, तिथे मला नवरी कडच्या नी मला विचारलं कोणाकडून आहात तुम्ही मला तर काही सुचेना राव,
तेवढ्यात नवरदेव च्या कडच्यानी पण विचारलं तुम्ही कोण कुठून आलात ? मी सरळ ठोकून दिला मी व्यक्ती मोजणी करणार आहे….
मला पो लिस स्टे शन ने पाठवले आहे….माणसे मोजायला तुमच्या लग्नात किती माणसे आली आहेत या साठी मग काय विचारता राव…..
माझा थाट मला स्पेशल खुर्ची आणि विशेष सत्कार पण झाला शेवटी जाताना ₹ ११००० च पाकीट मिळाले ते वेगळच….😅😅

विनोद ४- एकदा बंड्या बा र मध्ये जातो आणि वेटरला एक पे ग आणायला सांगतो….
वेटर: हे घ्या साहेब तुमचा पेग…….. बंड्या भाऊ (एका दमात संपवतो) आणि म्हणतो : वेटर अजून एक पेग घेऊन ये.. आता लढा ई सुरु होणार आहे…..
वेटर: हे घ्या बंड्यासाहेब तुमचा अजून एक पे ग……बंड्या भाऊ: वेटर अजून एक पे ग दे पटकन, आता लढा ई सुरु होणार आहे…..
वेटर: (खूप वेळ विचार करून) अहो साहेब पण हि लढा ई केव्हा सुरु होणार आहे? आणि कश्यामुळे…..
बंड्याभाऊ: जेव्हा तू पैसे मागशील!:-P कारण माझ्याकडे १ रुपया पण नाही 😃😃

विनोद ५- दोन बायका गप्पा मारत होत्या….. काळेबाई- जेव्हा मी काळेंची कि स घेते ना तेव्हा त्यांचे ओठ खूप थंडगार पडतात……
मोरेबाई- छी छी छी… किती घाण काम करता हो तुम्ही… काळेबाई- अहो, पण तसं केलं ना तर नवरे आपल्या सगळ्या गोष्टी ऐकतात…
मोरेबाई- असं का? मग मी पण आज तसं करून पाहते… दुसर्‍याच दिवशी सकाळी दोघी भेटतात तेव्हा मोरेबाईचा गाल लाल अन् एक डोळा सुजलेला आणि हातात घट स्फो टाचे पेपर…
काळेबाई- काय झालं ? मोरेबाई- अहो रात्री जेव्हा मी मोरेंची कि स घेतली तेव्हा त्यांचे ओठ सुद्धा थंड पडले होते आणि अचानक माझ्या तोंडातून वाक्य निघाले-
“काळेंसारखे तुमचे ओठ थंडगार पडले आहे …!”मग काय 👊🏻✊🏻👋🏻👞👟 🤣🤣😅

विनोद ६- एक बाई ठरवते – आज पासुन महिनाभर कुणीही नवऱ्यासोबत झोपायचं नाही, सगळ्या बायका हो म्हणतात……
त्यात एक अनुभवी म्हातारी असते…… ती सर्व बायकांना समजावते आणि सांगते…..
म्हातारी म्हणते:- मी सांगते तसं करा.. तुमचं एक बोट कानात घालुन हलवा… आता सांगा, बोटाला छान वाटतयं की कानाला???
बायका :- कानाला… म्हातारी :- मग जास्त शहाणपणा करू नका, गपचुप जाऊन नवऱ्यासोबत झोपा… (ज्याला समजला त्यांनीच हसा)

विनोद ७- एक मुलगी रडत रडत पो ली स स्टेशन मध्ये आली आणि बोलली
काल रात्री अंधाराचा फायदा घेऊन गण्याने माझ्यावर ज ब र द स्ती केली
पो ली स हैराण – मॅडम, एक तर तुम्ही सांगत आहात रात्र होती मग सर्वाना सोडून तुम्हाला गण्यावरच का श क आहे
मुलगी – कारण मला माहित आहे, गण्याचं असच आहे, त्याला काय करायचं आणि कसं करायचं ते सांगावं लागत.

विनोद ८- हो ळी च्या दिवशी मुलगी तिच्या बॉ य फ्रें ड ला
प्लीज माझ्या अंगावर ते पाण्याचे फु गे नको फेकू, मी ओली होऊन जाईल !!!
पप्पू – अच्छा आणि जेव्हा तू टा ई ट “T – शर्ट” घालून तुझे फु गे दाखवते
तेव्हा आम्ही किती ओले होतो याचा विचार केला आहेस का कधी?

विनोद ९- “तीन उंदीर गप्पा मारत असतात……पहिला उंदीर : मी वि षा री गोळ्या आरामात चघळतो.
दुसरा उंदीर : मी पिंजर्यातील पनीर आरामात खावून बाहेर येतो…….तिसरा उंदीर उठतो आणि जायला लागतो,
पहिला आणि दुसरा उंदीर विचारतात, काय झाल कुठे चालला? तिसरा उंदीर म्हणतो आलोच मांजरीचा की स घेवून…! 🤣🤣😅

विनोद १०- सुहा गरात्री च्या दिवशी बा यको नवऱ्याला प्रे माने बोलते
बायको- अहो लवकर करा ना? नवरा- तुला काय घाई आहे
अजून पूर्ण रा त्र आहे… बायको- अहो मला वाटलं….
बाकी कस्ट मर वाट बघताय नवरा जागेवर बे शु द्ध

विनोद १०- खेड्यातली पोरगी शहरात शिकायला येते आणि गडबड होते…२ वर्षात मुलगी गरो दर राहते…… मुलगी आईला फोन करते
मुलगी – आई एक सांगायचं आहे? आई- बोल ना बेटा? मुलगी – अगं आई… यू नो आय एम प्रेग्नंट!
आई- आर द्येवा , तुझा मुड दा बशीवला , ज्यानं पोट आणलं त्याची तिर डी उठली !
मुलगी – कुल माॅम, शांत हो , इटस अ काॅमन थिंग नाऊ डेज! इट वाॅज जस्ट एन एक्सी डेंट, तो एक अप घात होता ममा,जस्ट एक्सी डेंट!
आई- तू याला एक्सी डेंट बोलती !?? कसला एक्सी डेंट? तू काय रस्त्याने चालता चालता ल’व’ड्यावर आपटलीस का ? 🤣😛🤣😛

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!