एकदा सोन्या एका गु’प्त’रोग डॉ’क्टर कडे गेला

नमस्कार मंडळी,

कसे आहेत मजेत ना, हसताय ना, हसायलाच पाहिजे. कारण हसणे हे आरोग्यासाठी एकदम चांगले असते. हसल्याने माणसाची सर्व विचार आणि टेन्शन पळून जातात. तसेच आरोग्य हि उत्तम राहते. कोरोनामुळे आपण सर्व घरातच कैद झालोय आणि आयुष्य कस बोरं होऊन गेलेय. म्हणून तुम्हाला ह्या बोरं आयुष्यात मनोरंजन करण्यासाठी आम्ही काही विनोद आणले आहेत. ते वाचून तुम्हाला नकी हसू येईल आणि तुम्ही आनंदित व्हाल. चला तर मग वाचूया काही मराठी विनोद –

Joke १- रिक्षावाला – बोला साहेब , कुठे जाणार ? गंपू – नवी मुंबईला………रिक्षावाला- पण साहेब , कोणत्या क्लासने जायचं ते सांगा.
गंपू – आं… रेल्वेतला , विमानातला क्लास माहितीय. पण रिक्षातक्लास म्हणजे काय ? रिक्षावाला – फर्स्ट क्लासमध्ये म्युझिक चालू आणि खड्डे चुकवून रिक्षा चालवणार.
सेकंड क्लासमध्ये म्यु’झिक बंद आणि फक्त खड्ड्यातून रिक्षा चालवणार…….गंपू – आणि थ’र्ड क्लास ?
रिक्षावाला – थर्ड क्लासमध्ये मी मागे बसणार आणि तुम्ही रिक्षा चालवायची…! 😂😂😂😂

Joke २- संताला आपला कुत्रा विकायचा होता. आणि बंता त्याला विकत घेणार होता.
बंता – हा कुत्रा विश्वासू तर आहे ना ?
संता – हो आहेना, मी याला आतापर्यंत तिनदा विकलेले आहे, पण तो एवढा विश्वासू आहे की
प्रत्येक वेळी पुन्हा माझ्याजवळच परत येतो….😂😂😂😂

खालील विनोद १ ८ + आहेत ज्यांना नाही आवडत त्यांनी वाचू नका-

Joke ३- विजय बायकोचा कार्य’क्रम करत असतो करता करता अचानक विजय थांबतो
५ मिनिटा नंतर परत करायला सुरुवात करतो परत थोड्या वेळाने परत थांबतो……
अस तो ७ ते ८ वेळा करतो, तर बायको विचारते…. बायको तू असा सारखा सारखा मध्ये का थांबतोय????
विजय : मी हे ने’ट वर बघितला होता वि’डि’ओ मध्ये…..
बायको: अरे सा’ल्या !!! त्याला बफ’रिंग म्हणतात. नेट हळू असत तेव्हा होत ते हे Air’tel सोड आणि J’I’O च नेट पॅक घे

Joke ४- एकदा एक बाई आडोश्याला सु’ सु’ करायला बसली,तर तिच्या भो’का’त खालून साप शिरला.
आता तो साप काही बाहेर निघेना, मग लोकांनी गारु’ड्या’ला बोलावलं.
गा’रु’डी जशी पुं’गी वाजवी तसे साप थोडा बाहेर येई. गा’रु’डी दमून थांबला की पुन्हा आत जाई.
असे खूप वेळ झाल्यावर दमून बसला. तर बाई म्हणते, गा’रु’डी दादा,अजून वाजवा की,म’स्त वाटतंय….

Joke ५- मेडम – मुलांनो, अशी कोणती गरम वस्तु आहे जी तुम्ही तों’डा’त घेऊ शकत नाही
बंड्या – मेडम, चालू असलेला ला’ईट बल्प…..
मेडम – ते बरं कसं ?? बंड्या – काल रात्री व’ही’नी दादाला म्हणत होती,
ब’ल्प चालू आहे, मी तों’डा’त घेणार नाही….😂😂😂

Joke ६- घट’स्फो’टाचा ख’टला चालू असतो…… व’कील: बाई तुम्हाला मुलं किती? बाई: तीन….
एक आठ वर्षांचा, एक पाच वर्षांचा आणि एक तीन वर्षांचा…..
व’कील: अरेच्चा पण तुम्ही तर म्हटलंय की सात वर्षांपूर्वी तुमचे य’ज’मान तुमच्याशी भां’डून घर सोडून गेले.
बाई: घर सोडून गेले असले तरी अधू मधून ‘मा’फी मागायला येत होते…….

Joke ७- आता संडा’सात पण फॅ’न लावायला पाहिजे ….
संडा’सात एवढे गरम होते की घा’माने आं’घोळ होते
आणि बाहेर पडल्यावर समोरच्याला वाटते की
हा #काम करून आलाय 👊😂😂😂

Joke ८- एकदा सोन्या एका गुप्त’रोग डॉ’क्टर कडे गेला…… डॉ. : या बोला काय प्रॉ’ब्लेम आहे?
सोन्या: सांगतो पण हसायच नाही…… डॉ.: नाही हसत सांगा….. माझ ते रोजचंच काम आहे. सांगा…..
सोन्या: बघा… हसलात तर सांगनार नाही… डॉ.: अहो सांगा नाही हसत. सोन्या बा’बुरा’व बाहेर काढतो….
तर काय…. खराट्याची काडी…… डॉ. ला हसू आवरत नाही… व तो हसतो… सोन्या.: बघा… आता मी सांगतच नाही…
डॉ.: बर बर आता नाही….. सांगा.. सोन्या: सुजलाय हा..😂😂😂 डॉ’क्टर हसून हसून मे’ला….

1 Comment

Add a Comment
  1. Wow, awesome weblog layout! How lengthy have you been blogging
    for? you make blogging look easy. The total look of your web site is excellent, let alone the content material!
    You can see similar here najlepszy sklep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *