IAS मुलाखतीत मुलीला विचारले गेले वाईट प्रश्न, परंतु त्या मुलीने दिले जबरदस्त उत्तर दिले, नक्की वाचा

आपण अशा बर्‍याच मुलाखतींबद्दल ऐकले असेल ज्यात प्रश्न इतके कठोरपणे विचारले जातात की उत्तर देणे अशक्य आहे असे दिसते. त्याच वेळी, आम्ही आपल्याला सांगतो की मुलाखत दरम्यान असे काही प्रश्न विचारले जातात, ज्याचा अंदाज लावला जाऊ शकत नाही. तथापि, हा प्रश्न त्यांच्यासाठी एक आव्हानासारखा आहे ज्यांना असे वाटते की त्यांची बुद्धी इतरांपेक्षा वेगाने चालते? ज्या लोकांना असे वाटते की त्यांचे बुद्ध्यांक उर्वरितपेक्षा अधिक आहे? त्यांनी ह्या पप्रश्नांची अचूक उत्तर द्या…


तर या मुलीला विचारलेल्या या प्रश्नांची उत्तरे देऊन पहा, आपण खरोखर कणखर मनाचे आहात की नाही आज समजेल. मी तुम्हाला सांगतो की काही प्रश्न आपले मन दुखवतात परंतु त्याचे उत्तर हे वेगळेच असते. आज आम्ही तुम्हाला अशा काही प्रश्नांबद्दल सांगणार आहोत जे एका मुलीच्या आयएएस मुलाखतीच्या वेळी विचारले गेले होते.

प्रश्न- एका जळत असलेला घरासमोर ३ लोक उभे आहेत, त्यातला एक माणूस त्यांना जबरदस्तीने त्या घरात घेऊन जातो ? का ?
उत्तरः कारण ते तिघे फॉयर ब्रिगेडचे कर्मचारी होते.

प्रश्न- स्त्रीचे असे कोणते रूप काय आहे जे सर्वजण पाहतात परंतु तिचा नवरा कधीच पाहू शकत नाही?
उत्तरः विधवेचे रूप.

प्रश्नः अशी कोणती परिस्थिती आहे ज्यात नवरा २०-३० मिनिटात थकून जातो, पण पत्नी बोलते अजून करा.. मला मज्जा येत आहे ?
उत्तरः खरेदी

प्रश्नः खाण्यासाठी विकत घेतलेली असते पण तिला खाऊ शकत नाही अशी कोणती वस्तू आहे ?
उत्तरः प्लेट

प्रश्नः दोन घरांना आग लागली आहे, एक घर श्रीमंतांचे आहे आणि दुसरे घर गरीबांचे, पोलिस आधी कोणत्या घराची आग विझवणार?
उत्तरः पोलिसांनी कधी आग विझविली आहे का. ते काम फायर ब्रिगेडच आहे

प्रश्नः जेव्हा मी चार वर्षांचा होतो तेव्हा माझ्या भावाच वय माझ्या दुपट्टीने होते, आता मी 18 वर्षांचा आहे, तर माझा भाऊ किती वर्षांचा असेल?
उत्तरः २२ वर्षे